Terrænregulering7-riste, Helsingør

Terrænregulering
7-riste, Helsingør

Terrænregulering
7-riste, Helsingør

Afvandingskanal

Dansk Vandsikring har her opført afvandingskanal, der gør det muligt for mange lodsejere at aflede deres overfladevand ved stormflodshændelser. Løsningen fungerer ligeledes som terrænregulering, der sikrer lodsejernes huse fra at skride.

Udtalelse

Efter det tilfredsstillende arbejde, som var udvist på brinken, var vi ikke i tvivl om, hvem der skulle hjælp os med at løse denne, næsten umulige, opgave. Poul Sørensen og hans firma Dansk Vandsikring indvilligede – med stor samarbejdsvilje og god planlægning – igen til at hjælpe os.

Med samme konstruktion fik vi løst opgaven, uden at vores have blev kørt op, og med hensyntagen til de eksisterende træer og beplantning. Træmuren beklædte vi sidenhen med en hæk af tujaer og vi har nu fået en særdeles velfungerende lille gårdhave, hvor muren er en naturlig del, tæt på en forbedring, af vores have.

Vi kan på alle måder anbefale Dansk Vandsikring og Poul Sørensens arbejde og hvis potentielle kunder ønsker det, vil vi med glæde vise trækonstruktionen og vores nye gårdhave frem.

Venligst Poul Rasmussen / Vibeke Lyngaae

7riste-3
7riste-2
7riste-4

Projekter

Siden 2001 har vi udviklet på en helt særlig teknik, der betyder, at vi i dag er den eneste leverandør, der via lufttryk kan skabe holdbare konstruktioner, der er skræddersyede til den pågældende strækning.
Dette har muliggjort at vi har løst en række mangeartede projekter.

TerrænreguleringVejby Strand

Terrænregulering
Vejby Strand

Højtbeliggende grund oplever hyppige skred af deres skrænt grundet overfladevand og en underjordisk kilde. Vi har løst opgaven ved at opføre samlet 13 meter terrænregulering, 2 meter højt. Den underjordiske kilde er rørlagt og ført udenom sikringen for at forhindre...

Kystsikringsprojekt udførtSkodsborg

Kystsikringsprojekt udført
Skodsborg

Projektet er etablering af værn, sikringen har til hensigt at beskytte plateau mod erosion under storm. Sikringen er 60 cm over terræn og 45 cm under for at forhindre udvaskning. I projektet er der lavet en overgang.    Klik på billedet for at se store...

Terrænreguleringsprojekt udførtKlampenborg

Terrænreguleringsprojekt udført
Klampenborg

Projektet er etablering af Terrænregulering for at forhindre den højere liggende jord i at skride ned på terrassen. Sikringen er 75 cm over terræn  Klik på billedet for at se store billederProjekterSiden 2001 har vi udviklet på en helt særlig teknik, der betyder,...