Sikring af din ejendom mod oversvømmelse.
Den bedste investering for dine værdier og din nattesøvn.

Læs mere her

Dansk vandsikring er en virksomhed der har til huse i Ålsgårde Nordsjælland, firmaet er stiftet af Poul Sørensen og involvere også begge hans sønner Peter og Nicolaj.

Dansk Vandsikring løser lokalt opståede problemer i forbindelse med ekstrem nedbør og storm. Teknikken brugt af Dansk Vandsikring er vores egen, denne løsningsmodel er skånsom for den specifikke sammensætning af flora og fauna.

Opsætningen af værnet tillader fleksibilitet da det kan opsættes ved stormvarsel og nedtages igen når havet har trukket sig tilbage, således bibeholdes udsigt og tilgængelighed. Indlands kan værnet opsat af Dansk Vandsikring løse opgave involverende terrænregulering og tilbage erobring af tabt land i forbindelse med erosionsskader samt sikring af lavt liggende områder.

Dansk Vandsikrings drøm er effektivt at sikre folk og stat mod vandets ødelæggende kræfter hvad enten det er vikingeskibsmuseet i Roskilde, fyrtårnet i Hjørring en campingplads på anholdt eller om det er en lodsejer i Espergærde der vil sikre sit strandvejshus mod havvandsstigninger.

Udførsel af kystsikring Hostrupvej 4 og 6, Espergærde

Udførsel af kystsikring
Hostrupvej 4 og 6, Espergærde

Dansk Vandsikring ApS udførte i foråret 2019 en komplet renovation af grundejerforeningen Vikings lystbådehavn. Den eksisterende sikring havde givet fuldstændig efter og arealet har været oversvømmet mange gange.

Udførsel af skovbroEspergærde

Udførsel af skovbro
Espergærde

Ejendommen i Tisvilde ligger lige ned til stranden og havet på nordkysten af Sjælland. De voldsomme storme vi har haft i Danmark de seneste år, har taget rigtig meget af skrænten på denne grund.

Udførsel af terrænreguleringKokkedal

Udførsel af terrænregulering
Kokkedal

Ejendommen i Tisvilde ligger lige ned til stranden og havet på nordkysten af Sjælland. De voldsomme storme vi har haft i Danmark de seneste år, har taget rigtig meget af skrænten på denne grund.

Udførsel af Å-brinksikringKulhuse

Udførsel af Å-brinksikring
Kulhuse

Ejendommen i Tisvilde ligger lige ned til stranden og havet på nordkysten af Sjælland. De voldsomme storme vi har haft i Danmark de seneste år, har taget rigtig meget af skrænten på denne grund.

TerrænreguleringTisvildeleje

Terrænregulering
Tisvildeleje

Ejendommen i Tisvilde ligger lige ned til stranden og havet på nordkysten af Sjælland. De voldsomme storme vi har haft i Danmark de seneste år, har taget rigtig meget af skrænten på denne grund.

Nem og effektiv metode

Mange kystnære højvandsproblemer forekommer steder hvor tilgængeligheden for større maskiner er et problem, og hvor den bløde undergrund stiller store krav til valget af materialer.

Ved monteringen gør vi udelukkende brug af små, håndholdte maskiner, som drives af trykluft og et mindre stillads. Vores specialiserede udstyr sikrer, at vi nemt og bekvemt får løst opgaver, der ellers kan virke udfordrende i kuperet terræn eller ved ustabilt underlag. Ved at undgå brugen af store, tunge maskiner undgår man også et krævende reetableringsarbejde, når kystsikringen og værnet står færdigt.

Visualiseringer

Dansk Vandsikring

omosForside

Om os

Dansk Vandsikring er en familieejet virksomhed stiftet i 2001 af Poul Sørensen. Siden da er næste generation af familien blevet en aktiv del af virksomhedens udvikling og drift. Det er derfor en virksomhed med stor dedikation og familiær stolthed.

Teknikker02

Ydelser

Når det kommer til kystsikring, kan vi tilbyde to effektive løsninger – en ”midlertidig hård” kystbeskyttelse og en ”hård” kystbeskyttelse.