Sikring af din ejendom mod oversvømmelse.
Den bedste investering for dine værdier og din nattesøvn.

Læs mere her

Dansk vandsikring er en virksomhed der har til huse i Ålsgårde Nordsjælland, firmaet er stiftet af Poul Sørensen og involvere også begge hans sønner Peter og Nicolaj.

Dansk Vandsikring løser lokalt opståede problemer i forbindelse med ekstrem nedbør og storm. Teknikken brugt af Dansk Vandsikring er vores egen, denne løsningsmodel er skånsom for den specifikke sammensætning af flora og fauna.

Opsætningen af værnet tillader fleksibilitet da det kan opsættes ved stormvarsel og nedtages igen når havet har trukket sig tilbage, således bibeholdes udsigt og tilgængelighed. Indlands kan værnet opsat af Dansk Vandsikring løse opgave involverende terrænregulering og tilbage erobring af tabt land i forbindelse med erosionsskader samt sikring af lavt liggende områder.

Dansk Vandsikrings drøm er effektivt at sikre folk og stat mod vandets ødelæggende kræfter hvad enten det er vikingeskibsmuseet i Roskilde, fyrtårnet i Hjørring en campingplads på anholdt eller om det er en lodsejer i Espergærde der vil sikre sit strandvejshus mod havvandsstigninger.

Terrænsikring for etablering af kørevej

Da der på grunden er et fantastisk højtliggende udsigtspunkt, var det et ønske at få lavet en smal kørevej så en kørestolsbruger igen kunne komme op og nyde udsigten. Vi fik anbefalet Poul Sørensen og Dansk Vandsikring ApS som lavede en omfattende terrænsikring, så en sikker kørevej kunne etableres. Arbejdet blev udført hurtigt og meget professionelt og der er nu skabt en mulighed for igen at kunne bruge udsigtspunktet. Vi kan derfor på bedste vis anbefale Dansk Vandsikring ApS til opgaver med terrænsikring.

Kim Sonne

KorsørUdførsel af helårs badebro

Korsør
Udførsel af helårs badebro

Søbrinken 43 Helårs badebro lodsejeren har længe ønsket en badebro og ønskede en der kunne bruges hele året, de har derfor kontaktet Dansk vandsikring ApS og sammen fået udført en badebro. Badebroen er udført vinkelret på land, den er 11 x 1 meter, med et repos i...

KorsørKystsikring hos to lodsejere

Korsør
Kystsikring hos to lodsejere

Lerklinten 29 De to lodsejere har gentagne gange oplevet materielle skader forvoldt af havets rasen, de har derfor kontaktet Dansk vandsikring ApS og sammen fået udført fælles sikring langs deres grunde. Den samlede sikringslængde er 65 meter med en sikringshøjde på...

Helårs badebroUdførsel af helårs badebro i Korsør

Helårs badebro
Udførsel af helårs badebro i Korsør

Lodsejeren har længe ønsket en badebro og ønskede en der kunne bruges hele året, de har derfor kontaktet Dansk vandsikring ApS og sammen fået udført en badebro. Badebroen er udført vinkelret på land, den er 18 x 1,1 meter, gelænder, overgangstrapper og en...

Udførsel af kystsikring Hostrupvej 4 og 6, Espergærde

Udførsel af kystsikring
Hostrupvej 4 og 6, Espergærde

Udførsel af kystsikring hos to lodsejere i Espergærde. De to lodsejere har gentagne gange oplevet materielle skader forvoldt af Øresunds kræfter, de har derfor kontaktet Dansk vandsikring ApS og sammen fået udført fælles sikring langs deres grunde. Den samlede...

Nem og effektiv metode

Mange kystnære højvandsproblemer forekommer steder hvor tilgængeligheden for større maskiner er et problem, og hvor den bløde undergrund stiller store krav til valget af materialer.

Ved monteringen gør vi udelukkende brug af små, håndholdte maskiner, som drives af trykluft og et mindre stillads. Vores specialiserede udstyr sikrer, at vi nemt og bekvemt får løst opgaver, der ellers kan virke udfordrende i kuperet terræn eller ved ustabilt underlag. Ved at undgå brugen af store, tunge maskiner undgår man også et krævende reetableringsarbejde, når kystsikringen og værnet står færdigt.

Visualiseringer

Dansk Vandsikring

omosForside

Om os

Dansk Vandsikring er en familieejet virksomhed stiftet i 2001 af Poul Sørensen. Siden da er næste generation af familien blevet en aktiv del af virksomhedens udvikling og drift. Det er derfor en virksomhed med stor dedikation og familiær stolthed.

Permanent kystsikring

Teknikker02

Ydelser

Når det kommer til kystsikring, kan vi tilbyde to effektive løsninger – en ”midlertidig hård” kystbeskyttelse og en ”hård” kystbeskyttelse.