Ydelser

Når det kommer til kystsikring, kan vi tilbyde to effektive løsninger
– en “midlertidig hård” kystbeskyttelse og en “hård” kystbeskyttelse.

Forskellen på de to modeller er; midlertidig hård kystbeskyttelse er en fleksibel løsning til steder, hvor det er afgørende at bevare en fri udsigt over horisonten. Det kan f.eks. være en ejendom, hvor en stor del af herlighedsværdien er udsigten over vandet eller den direkte adgang til vandkanten. Her bygges et værn op, hvor den øverste del er nem at montere/afmontere efter behov.

SMART kystsikring vil kunne sættes op ved stormvarsel og tages ned igen, når stormen er ovre, hvilket vil sikre en fleksibel løsning, hvor områdets attraktionsværdi bevares.

Ydelse-2
  • En nem og effektiv metode til vand- og kystsikring
  • En pålidelig samarbejdspartner til små og store opgaver indenfor brinksikring, kystsikring terrænregulering, digeforstærkning, havne- og moleudvidelse og erosion
  • Stor erfaring med både private og kommunale kunder
  • Skånsom udførelse der ikke kræver reetablering
  • En miljøvenlig proces der tager højde for de naturlige processer
  • En skræddersyet løsning – også i fredede områder
  • Mulighed for permanent kystsikring samtidig med at vandudsigten bevares
  • En bæredygtig og æstetisk løsning
  • Nemt at vedligeholde og servicere

Dansk vandsikring ApS
Er en fasttømret familie ejet virksomhed

Vi kommer ud og besigtiger projektet

Projektering og tilbudsgivning

Udførsel

Projektet gennemgåes & overleveres

Dansk vandsikring ApS
Er en fasttømret familie ejet virksomhed

Du ringer eller skriver til os

Projektering og tilbudsgivning

Projektet gennemgåes & overleveres

Vi kommer ud og besigtiger projektet

Udførsel

Dansk vandsikring ApS
Er en fasttømret familie ejet virksomhed

Du ringer eller skriver til os

Projektering og tilbudsgivning

Projektet gennemgåes & overleveres

Vi kommer ud og besigtiger projektet

Udførsel

Kontakt os

1 + 11 =

dronningmolle

Badebroer

Vi har en unik og patenteret* teknologi, der muliggøre at I kan lave en række ydelser, vi har specialiseret os i sikring af værdier mod indtrængning af vand. Teknologien gør at vi er i stand til at etablere sikring selv under meget vanskelige forhold, da det ikke kræver tungt maskineri.

Vi tager gerne en udfordring op.

Vi sørger naturligvis for, at området er fuldt reetableret når vi er færdige. Med andre ord, så tager vi os af alt det praktiske og sikre din ejendom og dine ejendele.

Som lodsejer er det eneste du skal gøre at indhente eventuelle nødvendige tilladelser forud for opstart. Formelt er det nemlig kun dig, der kan søge om det. Dansk Vandsikring har erfaringen og ekspertisen til at lette processen og vi stiller os gerne til rådighed ved eventuelle spørgsmål og hjælper, så dialogen med din lokale kommune og andre instanser bliver så smertefri og hurtig som muligt.

*patentet er under behandling.

Projekter

Siden 2001 har vi udviklet på en helt særlig teknik, der betyder, at vi i dag er den eneste leverandør, der via lufttryk kan skabe holdbare konstruktioner, der er skræddersyede til den pågældende strækning.
Dette har muliggjort at vi har løst en række mangeartede projekter.

TerrænreguleringVejby Strand

Terrænregulering
Vejby Strand

Højtbeliggende grund oplever hyppige skred af deres skrænt grundet overfladevand og en underjordisk kilde. Vi har løst opgaven ved at opføre samlet 13 meter terrænregulering, 2 meter højt. Den underjordiske kilde er rørlagt og ført udenom sikringen for at forhindre...

Kystsikringsprojekt udførtSkodsborg

Kystsikringsprojekt udført
Skodsborg

Projektet er etablering af værn, sikringen har til hensigt at beskytte plateau mod erosion under storm. Sikringen er 60 cm over terræn og 45 cm under for at forhindre udvaskning. I projektet er der lavet en overgang.    Klik på billedet for at se store...

Terrænreguleringsprojekt udførtKlampenborg

Terrænreguleringsprojekt udført
Klampenborg

Projektet er etablering af Terrænregulering for at forhindre den højere liggende jord i at skride ned på terrassen. Sikringen er 75 cm over terræn  Klik på billedet for at se store billederProjekterSiden 2001 har vi udviklet på en helt særlig teknik, der betyder,...