Ydelser

Når det kommer til kystsikring, kan vi tilbyde to effektive løsninger
– en ”midlertidig hård” kystbeskyttelse og en ”hård” kystbeskyttelse.

Forskellen på de to modeller er; midlertidig hård kystbeskyttelse er en fleksibel løsning til steder, hvor det er afgørende at bevare en fri udsigt over horisonten. Det kan f.eks. være en ejendom, hvor en stor del af herlighedsværdien er udsigten over vandet eller den direkte adgang til vandkanten. Her bygges et værn op, hvor den øverste del er nem at montere/afmontere efter behov.

SMART kystsikring vil kunne sættes op ved stormvarsel og tages ned igen, når stormen er ovre, hvilket vil sikre en fleksibel løsning, hvor områdets attraktionsværdi bevares.

Teknikker02

SMART Kystsikring

Det unikke ved SMART Kystsikring fra Dansk Vandsikring er, at det kun er der når der er brug for det. Som en airback i en bil, så er det sikkerhedsudstyret der gør hele forskellen, men som man ikke bemærker i hverdagen. SMART Kystsikring kan aktiveres på under en time og tilsvarende når det skal pakkes sammen igen, efter at have beskyttet jeres hjem og alle jeres værdier.
Konkret består vores unikke system af ekstrem solide 15 cm tykke træplanker der holdes på plads af kraftige I-jern.

Etableringen sker ved hjælp af den skånsom proces vi har udviklet. Dette er et andet felt hvor Dansk Vandsikring adskiller sig fra vores konkurrenter. Ved hjælp af Dansk Vandsikrings teknik nedrammes der rør omkring eksisterende bygninger i en dybde på 2 meter, hvilket giver den aftalte sikringshøjde, når det er aktiveret, på 105 cm. Ved at gå ned i 2 meters dybde opnås den ønskede stabilitet.

I hverdagen, hvor SMART Kystsikring ikke vil være aktiveret, er disse rør proppet til under græs højde således, at systemet ikke på nogen måde genere udsigten og indtrykket af huset, plænen kan klippes samt sikre at der ikke kommer jord, dyr eller andre fremmedlegemer ned i røret.
Selve kystsikringen består herfra af to dele: I-jern og træplanker. Ved stormvarsel aktiverer i SMART Kystsikring ved at fjerne propperne på rørene i jorden og lade I-jernene glide ned til de når bunden. Herefter lader i de tilhørende planker glide ned i de slidser, som I-jernene danner.
Selve beklædning leveres i dette tilfælde i trykket fyrretræ, profilskåret i såkaldt ”svinerygsprofil”. Plankerne har dimensionerne 5x15x200 cm, og det hele er monteringsklart ved overlevering.

Permanent kystsikring

Til steder med behov for vedvarende sikring anvendes den permanente hårde kystbeskyttelse. Her vil det for bygherre være afgørende, at kystbeskyttelsen ikke bare er funktionel, men også optræder som en elegant integreret del af det eksisterende landskab.

Teknikken
dronningmolle

Badebroer

Vi har en unik og patenteret* teknologi, der muliggøre at I kan lave en række ydelser, vi har specialiseret os i sikring af værdier mod indtrængning af vand. Teknologien gør at vi er i stand til at etablere sikring selv under meget vanskelige forhold, da det ikke kræver tungt maskineri.

Vi tager gerne en udfordring op.

Vi sørger naturligvis for, at området er fuldt reetableret når vi er færdige. Med andre ord, så tager vi os af alt det praktiske og sikre din ejendom og dine ejendele.

Som lodsejer er det eneste du skal gøre at indhente eventuelle nødvendige tilladelser forud for opstart. Formelt er det nemlig kun dig, der kan søge om det. Dansk Vandsikring har erfaringen og ekspertisen til at lette processen og vi stiller os gerne til rådighed ved eventuelle spørgsmål og hjælper, så dialogen med din lokale kommune og andre instanser bliver så smertefri og hurtig som muligt.

*patentet er under behandling.

Teknikken

I Dansk Vandsikring ApS kan vi kan komme til med vores værktøj og maskiner på selv de mest ufremkommelige strækninger. Derudover er vores metode både miljøvenlig og helt uden behov for reetablering.

Ved hjælp fra vores kompressor og dens 19 bar kan vi trække en trykslange på mere end 800 meters afstand.

Der er altid tale om en løsning, hvor der kalkuleres nøje med det specifikke vejrpres – og ved et ændret vejrpres er der naturligvis mulighed for tilpasning og oprustning.

teknikker

Projekter

Siden 2001 har vi udviklet på en helt særlig teknik, der betyder, at vi i dag er den eneste leverandør, der via lufttryk kan skabe holdbare konstruktioner, der er skræddersyede til den pågældende strækning.
Dette har muliggjort at vi har løst en række mangeartede projekter.

Tisvildeleje

Tisvildeleje

Ejendommen i Tisvilde ligger lige ned til stranden og havet på nordkysten af Sjælland. De voldsomme storme vi har haft i Danmark de seneste år, har taget rigtig meget af skrænten på denne grund.

Vikingvej

Vikingvej

Dansk Vandsikring ApS udførte i foråret 2019 en komplet renovation af grundejerforeningen Vikings lystbådehavn. Den eksisterende sikring havde givet fuldstændig efter og arealet har været oversvømmet mange gange.

Strandvej 34

Strandvej 34

Dansk Vandsikring har i Frederikssund sikret lodsejer mod stigninger i Roskilde Fjord. Løsningen er monteret i indkørslen og kan nemt og bekvemt opsættes ved varslinger om forhøjet vandstand.

Visualiseringer