Dansk Vandsikring

Dansk Vandsikring ApS er et familieejet firma som blev startet i 2001 af Poul Sørensen. Som firmaet har udviklet sig er begge Poul Sørensens sønner nu også en del af firmaet.

Dansk-vandsikring

Dansk Vandsikring

Dansk Vandsikring ApS er et familieejet firma som blev startet i 2001 af Poul Sørensen. Som firmaet har udviklet sig er begge Poul Sørensens sønner nu også en del af firmaet.

Dansk Vandsikring ApS har til huse i Ålsgårde og har gennem de seneste 16 år haft adskillige opgaver, både fra offentlige og private kunder, som har givet os meget positive tilbagemeldinger. Vi påtager os mindre opgaver i privat regi og større projekter for private virksomheder og offentlige kunder i hele Danmark.

Gennem alle årene har Dansk Vandsikring ApS med stor succes løst og opfyldt kundernes ønsker og opgaver til 100% tilfredshed. Samtidig leverer vi altid høj kvalitet til tiden og til den aftalte pris.
Hos Dansk Vandsikring har vi en mangeårig ekspertise inden for kystsikring både fra private og offentlige opgaver i Danmark.
Vi har gennem 16 år samlet erfaring og en maskinpark til at kunne udføre diverse specialopgaver; såsom kystsikring, op- og genopbygning af skråninger og sikring af skrænter.

Det er vigtigt for os at bevare den traditionsrige ånd, der hersker i et familieejet firma som Dansk Vandsikring ApS. Vi sørger altid for at passe på naturen bedst muligt samtidig med at vi er resultatorienterede, hurtige og effektive. Vores værdier er med til at gøre os troværdige, sørge for vækst på vores arbejdsområder og sikre tilfredse kunder.

Fremtidens krav
– nutidens løsning

Hos Dansk Vandsikring er vi højt specialiserede i kystsikring og terrænregulering, og vi arbejder med en unik metode, som sikrer vores kunder en effektiv, fremtidssikret og prisvenlig løsning.

Nedbørsmængden og stormstyrken er øget kraftigt gennem de seneste år, og stigende vandstande langs de danske kyster og i vandløb giver store udfordringer for både private boligejere og offentlige instanser. Konsekvensen er oversvømmelser og ødelæggelse af de danske kyst- og indlandsområder, og prognosen er, at problemerne vil forekomme hyppigere og voldsommere som et resultat af klimaforandringer. Det stiller høje krav til de moderne kystbeskyttelsesteknikker, og hos Dansk Vandsikring er metoden og materialevalget nøglen til et fremtidssikret værn, som kan stå imod naturens kræfter og sikre vores dynamiske kystlandskab.

Om-os
Teknikken

Hos Dansk Vandsikring får du:

  • En nem, effektiv og prisvenlig metode til vand- og kystsikring
  • En pålidelig samarbejdspartner til små og store opgaver indenfor brinksikring, kystsikring, terrænregulering, digeforstærkning, havne- og moleudvidelse, erosion, høfder og bølgebrydere
  • Stor erfaring med både private og kommunale kunder
  • Skånsom udførelse der ikke kræver reetablering
  • En miljøvenlig proces der tager højde for de naturlige processer
  • En skræddersyet løsning – også i fredede områder
  • Mulighed for permanent kystsikring samtidig med at vandudsigten bevares
  • 25 års fabriksgaranti på tømmeret i saltvand
  • En bæredygtig og æstetisk løsning

Personale

PoulSorensen

Poul Sørensen

Alder: 56 år
Direktør
Åmand med 38 års erfaring i naturpleje og vedligeholdelse af økosystemer.

PeterSorensen

Peter Sørensen

Alder: 32 år
Landskabsarkitekt
Cand.Horch.Arc med 2 års erfaring i drift og ledelse.

NicolajSorensen

Nicolaj Sørensen

Alder: 29 år
Teknisk maskinoperatør
Skov og naturteknikker med 10 års erfaring i skovpleje og drift.

Det naturlige samarbejde med naturen

Vi er en virksomhed med stor respekt for naturen, og vores arbejde sigter på at arbejde med naturen i stedet for imod naturen. Derfor er de naturlige processer altid med i overvejelserne, når vi skal sikre menneskers mulighed for at bo og leve i de udsatte områder.

Alle former for kystbeskyttelse påvirker dog i større eller mindre grad de naturlige processer på kysten. Derfor skal kystbeskyttelsen i videst muligt omfang flette sammen med det omkringliggende landskab og tage højde for naturens økosystemer. Det æstetiske udtryk, materialevalget og udførelsen af opgaven er i den forbindelse afgørende for at sikre en bæredygtig og helhedsorienteret løsning. Med Dansk Vandsikring som leverandør er du sikret en teknik og fremgangsmetode, som er særdeles skånsom overfor miljøet – og som en ekstra gevinst er der ingen krav til reetablering. 

Projekter

Siden 2001 har vi udviklet på en helt særlig teknik, der betyder, at vi i dag er den eneste leverandør, der via lufttryk kan skabe holdbare konstruktioner, der er skræddersyede til den pågældende strækning.
Dette har muliggjort at vi har løst en række mangeartede projekter.

KorsørUdførsel af helårs badebro

Korsør
Udførsel af helårs badebro

Søbrinken 43 Helårs badebro lodsejeren har længe ønsket en badebro og ønskede en der kunne bruges hele året, de har derfor kontaktet Dansk vandsikring ApS og sammen fået udført en badebro. Badebroen er udført vinkelret på land, den er 11 x 1 meter, med et repos i...

KorsørKystsikring hos to lodsejere

Korsør
Kystsikring hos to lodsejere

Lerklinten 29 De to lodsejere har gentagne gange oplevet materielle skader forvoldt af havets rasen, de har derfor kontaktet Dansk vandsikring ApS og sammen fået udført fælles sikring langs deres grunde. Den samlede sikringslængde er 65 meter med en sikringshøjde på...