Terrænregulering
7-riste, Helsingør
7riste-1

Afvandingskanal

Dansk Vandsikring har her opført afvandingskanal, der gør det muligt for mange lodsejere at aflede deres overfladevand ved stormflodshændelser. Løsningen fungerer ligeledes som terrænregulering, der sikrer lodsejernes huse fra at skride.

Udtalelse

Efter det tilfredsstillende arbejde, som var udvist på brinken, var vi ikke i tvivl om, hvem der skulle hjælp os med at løse denne, næsten umulige, opgave. Poul Sørensen og hans firma Dansk Vandsikring indvilligede – med stor samarbejdsvilje og god planlægning – igen til at hjælpe os.

Med samme konstruktion fik vi løst opgaven, uden at vores have blev kørt op, og med hensyntagen til de eksisterende træer og beplantning. Træmuren beklædte vi sidenhen med en hæk af tujaer og vi har nu fået en særdeles velfungerende lille gårdhave, hvor muren er en naturlig del, tæt på en forbedring, af vores have.

Vi kan på alle måder anbefale Dansk Vandsikring og Poul Sørensens arbejde og hvis potentielle kunder ønsker det, vil vi med glæde vise trækonstruktionen og vores nye gårdhave frem.

Venligst Poul Rasmussen / Vibeke Lyngaae

7riste-3
7riste-2
7riste-4

Projekter

Siden 2001 har vi udviklet på en helt særlig teknik, der betyder, at vi i dag er den eneste leverandør, der via lufttryk kan skabe holdbare konstruktioner, der er skræddersyede til den pågældende strækning.
Dette har muliggjort at vi har løst en række mangeartede projekter.

KorsørUdførsel af helårs badebro

Korsør
Udførsel af helårs badebro

Dansk Vandsikring har udført en helhedsløsning for både kommune og lodsejer der har ønsket en kombinations løsning der har til hensigt at forbinde åen med et større sparrebassin og hermed forhindre større oversvømmelser.

KorsørKystsikring hos to lodsejere

Korsør
Kystsikring hos to lodsejere

Dansk Vandsikring har udført en helhedsløsning for både kommune og lodsejer der har ønsket en kombinations løsning der har til hensigt at forbinde åen med et større sparrebassin og hermed forhindre større oversvømmelser.