Terrænregulering
Lokalbanen, Helsingør

Sikring af infrastruktur

Dansk Vandsikring har udført arbejde for lokalbanen i Kvistgård, hvorved der sikres vigtig infrastruktur mellem Gilleleje og Helsingør.
Arbejdet er udført så det også tager særhensyn til den nærliggende å.
Under udførslen har det ikke været nødvendigt at hverken sænke eller lukke trafikken på lokalbanen.

Projekter

Siden 2001 har vi udviklet på en helt særlig teknik, der betyder, at vi i dag er den eneste leverandør, der via lufttryk kan skabe holdbare konstruktioner, der er skræddersyede til den pågældende strækning.
Dette har muliggjort at vi har løst en række mangeartede projekter.

KorsørUdførsel af helårs badebro

Korsør
Udførsel af helårs badebro

Dansk Vandsikring har udført en helhedsløsning for både kommune og lodsejer der har ønsket en kombinations løsning der har til hensigt at forbinde åen med et større sparrebassin og hermed forhindre større oversvømmelser.

KorsørKystsikring hos to lodsejere

Korsør
Kystsikring hos to lodsejere

Dansk Vandsikring har udført en helhedsløsning for både kommune og lodsejer der har ønsket en kombinations løsning der har til hensigt at forbinde åen med et større sparrebassin og hermed forhindre større oversvømmelser.